Show simple item record

dc.contributor.authorRingen, Guro
dc.contributor.authorAak, Christina Steffensen
dc.date.accessioned2014-09-12T07:09:39Z
dc.date.available2014-09-12T07:09:39Z
dc.date.issued2014-09-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/219608
dc.descriptionBacheloroppgave i Markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI, 2014
dc.description.abstractDenne oppgaven er en bacheloroppgave i fagretningen markedskommunikasjon, MRK 36901, der vi har tatt for oss temaet motivasjon av selgere. Dette er et tema som er svært viktig i næringslivet i dag og for markedskommunikasjon generelt. I tillegg mener vi at motivasjon på arbeidsplassen er svært viktig for både trivselen og lønnsomheten, og det er derfor vi har valgt å ta for oss dette temaet. Vi har løst oppgaven med bakgrunn i problemstillingen ”hva motiverer selgerne i Krogh Optikk avdeling Nordregate”. Her har vi sett på hva Krogh Optikk gjør for å motivere sine selgere i dag, og ved hjelp av ulike metoder har vi kommet frem til hva som faktisk motiverer selgerne. Vi starter oppgaven med å greie ut om relevante behovs- og motivasjonsteorier, samt at vi ser på ulike insentiver og psykologiske motivasjonsfaktorer. De teoriene vi har tatt for oss er Maslows behovsteori, kognitiv motivasjonsteori, sosiale motivasjonsteorier og jobbkarakteristika- modeller. Videre i oppgaven har vi et metodekapittel der vi går gjennom valg av analyseformål og respondenter, forskningsdesign, samt metodens påvirkning på respondentene og undersøkelser av hypoteser. Her ser vi også på eventuelle forskjeller mellom de ulike selgergruppene; optiker, selger og deltidsansatt. I kapittel fire har vi behandlet resultatene vi fikk i spørreundersøkelsen, og i kapittel fem har vi analysert og drøftet disse resultatene, samt de resultatene som vi fikk i dybdeintervjuene våre. Tilslutt i oppgaven har vi en oppsummering der vi ser på hva Krogh Optikk gjør for å motivere sine selgere i dag, og så svarer vi konkret på problemstillingen vår, hva som motiverer selgerne i Krogh Optikk. Så setter vi dette i sammenheng og kommer med en anbefaling til hva Krogh Optikk kan gjøre for å minske gapet mellom det som blir gjort i dag, og hva som faktisk motiverer selgerne. Helt til slutt kommenterer vi hva vi kunne ha gjort annerledes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmarkedskommunikasjon
dc.titleMed et progressivt syn på salgsmotivasjonnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber70nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record