• Underveis: Menns og kvinners lederkarrierer 

      Colbjørnsen, Tom; Knudsen, Knud (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      I denne artikkelen undersøkes hvordan mannlige og kvinnelige lederes karrierer preges av stiavhengighet, ulike karrieredrivere og generasjonsforskjeller. Analysen er dels basert på paneldata fra AFFs lederundersøkelser, ...