• Prosjektoppgave, Anvendt økonomi for ledere - Bedrift og Marked 

      Berg, Gabriella Krogstad; Sletteberg, Andreas; Weidal, Anie Otilie (Master thesis, 2023)
      Prisendringer i et marked kan forklares ved hjelp av tilbud- og etterspørselsmodellen ihht. Schiller kap 3 (2014). (vedlegg 1). Etterspørselsloven viser at lavere pris på et produkt gir høyere etterspørsel. Når prisen på ...