• Lean Service for frigjøring av tid i en boligforvaltningsavdeling 

      Schei, Bjørn; Volden, Tor Magne; Hildre, Charlotte (Bachelor thesis, 2017)
      Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan tidspresset til boligforvalterne i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning kan lettes. Lettet tidspress har til hensikt å frigjøre tid til verdiskapende aktiviteter og redusere ...