• Fra statoil til equinor: midtlivskrise eller genistrek? 

      Elisenberg, Jørgen; Versland, Anders Mariano Homme; Fredriksen, David Mathias (Bachelor thesis, 2018)
      Denne bacheloroppgaven innen markedsføring benytter ITMRD-strukturen, og tar for seg punktene innledning, teori, metode, resultat og diskusjon. Oppgaven omhandler merkevarebygging, da mer spesifikt Statoil sin rebrandingprosess ...