• Sponsingens rolle som markedsføringsverktøy i norske bedrifter 

      Johansen, Vetle Bjerkenes; Trønnes, Bjørn Nygård (Bachelor thesis, 2018)
      Norske bedrifter bruker store summer på markedsføring og kommunikasjon, spesielt har budsjettene for sponsing økt betraktelig de siste årene. Sponsing som markedsføringsmedium gir muligheter som ikke finnes i annen ...