• Hvordan kan dulting bidra til å redusere matsvinn i norge? 

      Torgersen, Michelle Torgersen (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg dulting i dagligvarehandelen. Temaet dulting har fått større oppmerksomhet i senere tid og dreier seg om å lede forbrukeren til å ta bedre avgjørelser både for seg selv og samfunnet. ...