• Virksomhetssammenslutning uten juridisk kontroll 

      Christiansen, Mads; Tollerud, Lasse (Master thesis, 2015-08-07)
      Konsernregnskap skal utarbeides når et selskap oppnår kontroll over et annet selskap. Det var diskusjon og usikkerhet rundt om kontrollkonseptet i IAS 27 omhandlet såkalt faktisk kontroll. Faktisk kontroll kan beskrives ...