• Merkesamarbeidet Lindex/Missoni 

      Tokay, Dilan; Hilden, Christine Marie; Schou, Lasse (Bachelor thesis, 2013-12-18)
      Vi har i vår avsluttende bachelor oppgave i markedskommunikasjon sett nærmere på fagfeltet merkevarebygging, og i denne sammenheng fordypet oss inn på tematikken som omhandler merkesamarbeid. Vi har valgt å ta for oss ...