• Hvilken effekt har produktplassering på kjøpsatferd? 

      Thu, Mariell; Sandve, Siv (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven skal vi kartlegge hvilke effekter produktplassering har på kjøpsatferd med utgangspunkt i merkeholdninger og merkekjennskap. Det har blitt fokusert på produktplassering i forhold til norske tv-program, ...