• Produktutviklingsprosjekt - ett steg om gangen 

      Thomasli, Anne-Sofie; Meyer, Siri Cathrin; Hjelle, Susanne (Bachelor thesis, 2017)
      Denne oppgaven handler om hvordan produktutviklingsprosjekter foregår. Vi har valgt å benytte oss av en kvalitativ metode gjennom individuelle dybdeintervjuer og observasjoner hos den norske møbelprodusenten ”Hjelle AS”. ...