• Finansiell risikostyring i Jacobsen & Svart 

      Thøring, Eivind; Amdal, Nikolai; Kokkersvold, Eline Haugetun (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven har vi tatt for oss temaet finansiell risikostyring. Vi har knyttet temaet opp mot bedriften Jacobsen & Svart, et kaffebrenneri. Oppgavens formål er å undersøke om bedriften kan benytte sikringsstrategier ...