• Unormal avkastning ved annonsering av fusjoner og oppkjøp på Oslo Børs 

      Sunnerlöf, Viktor Erik Markus; Ahmed, Junaed; Boström, August Nils Ask (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven undersøker og måler annonseringseffekter i aksjekursene hos norske selskap som resultat av annonsering av fusjoner og oppkjøp. Dette skjer gjennom en begivenhetsstudie der vi analysert aksjeprisene på ...