• Bacheloroppgave i kampanjeplanlegging 

      Skulstad, Trude; Sudmann, Kjersti Halland (Bachelor thesis, 2021)
      Til vår bacheloroppgave har vi utarbeidet en kampanjeplan i samarbeid med Bergen Sentrum AS. Bedriften er det offisielle sentrumselskapet i Bergen og arbeider med å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift ...