• Bacheloroppgave om kjøpesentre i Norge 

      Sjølyst, Ane; Nilsen, Charlotte Søgaard; Strand, Synne Skoe (Bachelor thesis, 2018)
      Denne oppgaven omhandler revitalisering av norske kjøpesentre, og hvordan skape attraktivitet blant disse. På bakgrunn av dette ble følgende problemstilling utarbeidet: “Hva kan norske kjøpesentre gjøre for å skape ...