• Effekten av felles forståelse 

      Hermanrud, Simern; Moksnes, Kunt Andre Tufteland; Strømsjordet, Nina (Bachelor thesis, 2016-03-01)
      Temaet for denne bacheloroppgaven i BTH2532 omhandler kunnskap, læring og kompetanseoverføring hvor den avgrensende problemstilling er: ”Hvordan håndteres kompetanseoverføring i og mellom prosjekter i NCC”. Vi ønsker ...