• Hvordan kan norske sofaprodusenter få en fordel i markedet? 

      Ludviksen, Cathrine; Strøm, Audun; Hoff, Emma (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven har vi undersøkt hvilke attributter ved en sofa som er viktig for forbrukere som verdsetter lokal produksjon. For å få å et innblikk i bransjen har vi inngått et samarbeid med Sitwell, som er en ...