• Metastudie om markedseffisiens i de utviklede markedene 

      Lindberg, Eirik; Stordal, Ole Jacob Lygre (Bachelor thesis, 2019)
      Formålet med denne utredningen er å undersøke hvorvidt det eksisterer svak form for markedseffisiens i utviklede markeder. Vi har gjennomført en metastudie der vi undersøker og analyserer tidligere publiserte studier om ...