• Delingsøkonomi og endring av tradisjonelle forretningsmodeller 

      Stensrud, Michelle Helleren; Wilson, Stian; Hjelmås, Marthe Bjørgan (Bachelor thesis, 2016)
      Fremveksten av delingsøkonomien har ført til disruptive endringer og legger press på tradisjonelle forretningsmodellers evne til omstilling. I tillegg har bedrifter i større grad enn tidligere et kontinuerlig behov for ...