• Barn og unge voksnes holdninger og kjøpsatferd til kosmetiske inngrep 

      Engelsgjerd, Tina; Knutsen, Katrine; Stendal, Astrid Selsvik (Bachelor thesis, 2018)
      I denne teoretiske oppgaven har vi valgt å skrive om kosmetiske inngrep som tema. Hovedfokuset vårt har vært å finne ut hvordan holdningene og kjøpsatferden til barn og unge voksne påvirkes ved å fremme kosmetiske inngrep ...