• Sosial branding: på hvilken måte skaper klær sosial identitet hos kvinner? 

      Johnsen, Frida Oxaal; Stenberg, Julie Henriette; Vågsæter, Stine Mordal (Bachelor thesis, 2014-09-11)
      Denne bacheloroppgaven handler om hvordan kvinner bruker klær for å skape identitet i dagens forbrukersamfunn. I arbeidet med oppgaven var vi spesielt interessert i å undersøke hvilke forestillinger som er knyttet til ...