• A qualitative investigation of student engagement in a flipped classroom 

   Steen-Utheim, Anna Therese; Foldnes, Njål (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   The flipped classroom is gaining acceptance in higher education as an alternative to more traditional methods of teaching. In the current study, twelve students in a Norwegian higher education institution were in-depth ...
  • Dialogic feedback and potentialities for student learning 

   Steen-Utheim, Anna Therese; Wittek, Anne Line (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Dialogic approaches to feedback have been highlighted as important in re-conceptualizing the notion of feedback in higher education. However, this kind of claims has rarely been explored conceptually, and we know little ...
  • Teknologi og nye undervisningspraksiser: Videofortellinger som redskap for pedagogisk refleksjon 

   Aagaard, Toril; Breivik, June; Erikson, Inger C.; Hjukse, Hjørdis; Swanberg, Anne Berit; Steen-Utheim, Anna Therese; Tveiten, Oddgeir (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Ved universiteter og høgskoler tar ledelsen og støtte- og utviklingsmiljøer ulike grep for å motivere fagansatte til å utforske digitale teknologiers pedagogiske potensialer. De ønsker også å utvikle mer aktive og fleksible ...