• #klammakompis 

      Staumo, Grethe Alexandra; Eriksson, Eva Malin; Viken, Lise Marie (Bachelor thesis, 2019)
      Vi har i arbeidet med denne oppgaven utarbeidet en holdningskampanje med avdelingen for seksuell helse i Helsedirektoratet. Målgruppen for denne kampanjen er unge voksne mellom 20-25 år, som er seksuelt aktive og ikke i ...