• Kan en server etablere fast driftssted etter OECD art. 5 (1) 

      Starberg, Wenche (Master thesis, 2018)
      For at en server skal kunne etablere fast driftssted etter definisjonsbestemmelsen i OECDs mønsteravtale artikkel 5 (1) er det flere vilkår som må være oppfylt. I OECDs kommentarer til artikkelen er det gitt nærmere ...