• Norsk Tipping & utenlandske spillaktører 

      Steen, Frank Julius Vadla; Solheim, Morten (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven, som omhandler Norsk Tipping og fremveksten av utenlandske spillselskap, bærer preg av både teori og praktisk arbeid. Formålet med prosjektet er å opparbeide en bredere innsikt for å komme til bunns i ...