• Fastsetting av diskonteringsrenten etter IFRS 16 

      Smith, Celine Klemeyer; Andreassen, Henriette (Master thesis, 2018)
      Når IFRS 16 erstatter dagens IAS 17, vil et betydelig antall selskaper forventer å se vesentlige endringer i presentasjonen av finansregnskapet som følge av at operasjonelle leieavtaler fra og med 1.1.2019 skal balanseføres ...