• Den samfunnsbevisste forbruker 

      Skullerud, Nina Brundtland; Barstad, Ronja Maria (Bachelor thesis, 2021)
      Denne studien omhandler forbrukeres holdning til virksomheters samfunnsansvar (CSR) og deres holdning til eget samfunnsansvar som forbruker. Majoriteten av varer som selges på forbrukermarkedet i Norge er importert fra ...