• Bacheloroppgave i økonomistyring og investeringsanalyse 

   Billing, Atle; Hagesæter, Mikal André; Singh, Harman Uppal (Bachelor thesis, 2016)
   I møte med forlegger kom det frem at han mistenkte at forlaget hadde mange ulønnsomme titler på lager. For å undersøke hans hypotese har vi derfor gjennomført en rekke analyser for å beregne hvordan fjerning av disse ...
  • Cash Holdings and Corporate Diversification: Evidence From Nordic Companies 

   Singh, Harman Uppal; Hellerslien, Bjørnar (Master thesis, 2019)
   We examine the relationship between diversification and corporate liquidity in Nordic firms. The significant findings of this paper show that multidivisional firms hold less cash relative to their stand-alone counterpart ...