• Offentlige anskaffelser av innovasjon 

      Osland, Julie; Seim, Silje Oksholen (Bachelor thesis, 2020)
      Samfunnsmessige utfordringer vil prege fremtiden og det er et økende behov etter innovative løsninger. Offentlig sektor kan etterspørre innovasjon gjennom sine prosjekter «anskaffelser av innovasjon». Etter å ha gjennomgått ...