• Kostnadsanalyse og prissetting av transporttjenester 

      Sæterøy, Helene Einarsen; Whitney, Julie Helen; Schaanning, Kristin (Bachelor thesis, 2018)
      Formålet med denne oppgaven er å finne Trønderfrakts kostnader knyttet til transporttjenestene for Engrospartner. Vi ønsker å avdekke om prisen de benytter i dag dekker de totale kostnadene ved å gjennomføre tjenestene. ...