• Effekter av produktplassering 

      Gjerde, Christine Hoel; Sandstad, Mari; Dale, Anja (Bachelor thesis, 2012-10-18)
      Vi har i denne oppgaven undersøkt hvilke effekter produktplassering i norske filmer kan ha på forbrukeres kjennskap, holdninger og atferd til de plasserte produktene. Produktplassering er en mediekanal på lik linje med de ...