• Lean og Lean service i Frende Forsikring ved bruk av robotisering 

      Sandal, Henrik Glesnes (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven har jeg arbeidet med Frende forsikring. Dette er et forsikringsselskap som har hatt en sterk vekst siden de ble etablert i 2007. Jeg har ved bruk av Lean og Lean Service teorien tatt for meg følgende ...