• Verdirelevans av leieavtaler for norske børsnotert foretak 

      Rolfsen, Tønnes Stang; Hansen, Veronika (Master thesis, 2018)
      I januar 2019 skal IFRS 16 erstatte gjeldende standard IAS 17 om leieavtaler. Den nye standarden skiller ikke lenger mellom finansielle og operasjonelle leieavtaler, slik som gjeldende regelverk regnskapsfører leieavtaler ...