• Investigating organizational change 

   Skogly, Marthe Lorentzen; Rognan, Maria Bø (Master thesis, 2017)
   In today’s business world, most organizations have to change in order to meet the required demands from their surrounding environments, e.g. because of opportunities for growth, economic trends, consumer needs or new ...
  • Omdømme 

   Rognan, Maria Bø; Stensaas, Mia Asmervik (Bachelor thesis, 2014-09-11)
   Denne oppgaven omhandler NAV som rekrutteringskanal i Trondheim med spesielt fokus på omdømmets kompleksitet, hvilke byggesteiner som skaper et omdømme i en organisasjon, derunder identitet, image, kommunikasjon, relasjoner, ...