• Ikke-observerbar økonomi (NOE) 

      Reimertz, Henrik Solbakken (Bachelor thesis, 2017)
      Anslag på økonomiske hovedstørrelser bidrar til svært viktig informasjon om tilstanden og utviklingen av et lands økonomi. Bak ethvert land står en stat som legger til rette for politiske og økonomiske systemer. Som en ...