• Opinionslederskap 

      Hamborg, Sandra Christine; Hernes, Marte Lovise; Røstvold, Vibeke (Bachelor thesis, 2014-09-11)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet opinionslederskap, og hvordan opinionsledere utøver innflytelse på kjøpsatferden til unge voksne i alderen 18-25 år. Målet med oppgaven er å søke å forklare hvilke mekanismer som ...