• Merkevaren Zenit Yoga 

      Sørensen, Camilla; Røst, Guro Sjaastad; Olsen, Marita Kvandal (Bachelor thesis, 2013-12-18)
      I denne bacheloroppgaven har vi skrevet om Zenit Yoga og sett på hvordan vi kan styrke deres merkevare. Vi har gjennomført en undersøkelse med den hensikt å få svar på vår problemstilling: Hvordan kan Zenit Yoga styrke ...