• Verdivurdering av Trøndelag Isolering AS 

      Rønning, Bendik Lilleengen; Otnes, Henning; Tryggestad, Erling (Bachelor thesis, 2012-10-18)
      Denne bacheloroppgaven har hatt som hovedformål å utrede verdien av å eie Trøndelag Isolering AS. Vår løsning av dette baserer seg på bl.a. relevant faglitteratur, samt innhenting av informasjon fra tilgjengelige databaser. ...