• Amatørteatrets arbeid med inkludering og integrering 

      Peters, Barbara Linnea; Kjølstad, Trine (Bachelor thesis, 2020)
      Denne bacheloroppgaven er skrevet som avsluttende del på det treårige bachelorprogrammet Creative Industries Management ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Oppgaven tar for seg i hvilken grad ulike amatørteatre i Oslo og ...