• Budskapsvinkling i bloddonasjon og den modererende effekten av altruisme 

      Pedersen, Silje; Grimsmo, Cecilie Sophie Tønder (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg tematikken bloddonasjon og hvordan en skal utforme kampanjer og reklamer for effektivt å rekruttere frivillige bloddonore. I denne sammenhengen tar vi for oss budskapsvinkling med negativ ...