• Kjennskap og Konsepttesting for Ringve Museum 

      Pedersen, Margrethe Rangø; Dyrnes, Ingrid Sevaldsen (Bachelor thesis, 2010-10-15)
      Ringve Museum ønsker at flere i lokalbefolkningen skal benytte seg av museets tilbud. Målgruppen lokalbefolkningen sees på som et viktig segment å nå bedre ut til. Dette for at Ringve slik skal kunne jevne ut sesongene og ...