• Virkemidler i endringsprosesser 

      Overå, Hans-Magnus (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven har jeg undersøkt temaet virkemidler i endringsprosesser. For å dekke mitt ønskede fagområde har jeg valgt følgende problemstilling: ”Hvilke virkemidler motiverer selgere i en organisasjon som er i ...