• Endring og verdi 

      Ringseth, Sebastian; Brott, Kristine Johanne; Orekåsa, Sondre (Bachelor thesis, 2014-09-09)
      I valget av tema og problemstilling for oppgaven ligger en målsetning om å hjelpe en bedrift ved å kartlegge muligheter og utfordringer knyttet opp mot verdiskapning ved et lederskifte. Gjennom å benytte relevant teori ...