• Tilfredshet med egen privatøkonomi og organisasjonsforpliktelse 

      Brien, Thomas David; Nykaas, Marte Pernille Gran; Bergmo, Kristina (Bachelor thesis, 2020)
      Formålet med denne oppgaven er å se på sammenhengen mellom organisasjonsforpliktelse og tilfredshet med egen privatøkonomi. Vi undersøker altså om graden av tilfredshet med privatøkonomien, påvirker følelsen av engasjement ...