• Bacheloroppgave - Salgsledelse og personlig salg 

      Newman, Fredrik; Nuland, Peder (Bachelor thesis, 2019)
      Konkurransen mellom aktører i markedet er under stadig økning både nasjonalt og internasjonalt. Salg gjennom tradisjonelle og digitale kanaler er ikke lenger tilstrekkelig. Begrepet kundetilfredshet og kundelojalitet har ...