• Verdivurdering av Pecus AS 

      Hansen, Eirik Gumpen; Ntwali, Aboubacar Bocar; Øyna, Håvard (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven har vi foretatt en verdivurdering av egenkapitalen til Pecus AS. Problemstillingen er som følger: Hva er verdien av egenkapitalen til Pecus per 01.01.2019 Oppgaven starter med en introduksjon av selskapet ...