• Spontanitet i leders tenkning gir inntrykk av moralsk motivasjon 

      Arnestad, Mads Nordmo; Norman, Elisabeth (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Nyere forskning tyder på at når vi skal finne ut hva noens egentlige motiv er, gjøres dette ofte ved at man evaluerer personens kognitive stil. Beslutninger med rot i spontane innfall tolkes gjerne som et uttrykk for genuin ...