• Grønnvasking i Fast Fashion-industrien 

      Norland, Julie (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven er utarbeidet for å belyse forbrukeres holdninger til grønnvasking i Fast Fashion-industrien, samt undersøke hvordan deres holdninger påvirker atferd, og hvilken effekt dette vil ha for Fast Fashion-bedr ...