• Exit 

      Ellefsæter, Karoline; Nordli, Ole Gunnar Henriksen (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven tar for seg salgsprosessen av egen virksomhet, herunder exit. Målet med oppgaven er å definere utslagsgivende faktorer man bør ta hensyn til, og prøve å tidfeste når man skal begynne å innrette seg de ...