• Venner og kjente - hvordan hjelper de deg til bedre lønnsomhet i næringsklynger? 

      Dahlstrøm, Robert; Silkoset, Ragnhild; Nilsen, Harald; Nygaard, Arne (Journal article, 2010)
      Hvilke fordeler møter bedrifter gjennom samlokalisering? Hva oppnår for eksempel butikker gjennom lokalisering i kjøpesentre? Det har lenge vært kjent at slike næringsklynger (eller «klustere») stimulerer økonomisk vekst ...